Vážení občania, vývoz triedeného odpadu – plasty, kovy, tetrapaky sa v našej obci uskutoční v piatok 07.02.2020.

Prosíme Vás o zvýšenú pozornosť pri triedení odpadu!

Ďakujeme!