Dobrý deň, vážení občania. Pri príležitosti sviatku zasvätenia nášho kostola patrónovi svätému Jurajovi, bude v nedeľu 26.04.2020 o 10:30 hod. v našom kostole odslúžená slávnostná hodová svätá omša za farníkov. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa na sv. omši nemôžete zúčastniť. Ďakujeme, za pochopenie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose v miestnom rozhlase a prostredníctvom FB stránky Obce Červený Hrádok.
 
Prosba ku sv. Jurajovi: Svätý Juraj, udatný bojovník Kristov, ktorý si pre vieru v neho prelial svoju krv mečom nepriateľov kresťanstva a tak očistený do nebeskej slávy vstúpil, prosíme ťa: vypros nám od nebeského vinohradníka milosť, že by sme sa ho vždy pevne držali a ako zdravé a čisté ratolesti viničného koreňa nášho, Krista, od všetkých zlých náklonností a žiadostí očistení boli a hojné ovocie viery prinášať mohli. Amen. Imprimatur Esztergom 1865 Ioannes Kardinal Scitovszky arciepp.
 
Tešíme sa na hody a prajeme Vám krásny a požehnaný víkend.