Dňa 06.10.2020 starosta obce Červený Hrádok Mgr. Miroslav Kráľ navštívil Ministerstvo životného prostredia a pána ministra Jána Budaja spolu s pani poslankyňou NR SR za OĽANO Zitou Pleštinskou. Diskutovali hlavne o kanalizácii a výstavbe čistiarni odpadových vôd v našej obci. Pán minister sa zaujímal aj o výstavbu protipovodňových opatrení, ktoré sme vybudovali. Pán minister bol dobre informovaný o našej obci. Starosta obce pozval do našej obci pána ministra a teší sa na ďalšie pracovné rokovania. Krásny deň všetkým.