Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od pondelka 20.01.2020, bude v našej obci prebiehať odpis stavu elektromerov všetkých dodávateľov. Preto žiadajú všetkých odberateľov o sprístupnenie svojich elektromerov.

Odpočet vykonáva p. Hubina tel. kontakt : 0903 677 137