Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa budú poverení pracovníci vykonávať odpis stavu vodomerov v našej obci, preto žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov. Ďakujeme.