Ahojte, prosíme všetkých, aby ste separovanému zberu venovali väčšiu pozornosť a viac triedili odpad, nakoľko od toho sa odvíjajú aj ceny za komunálny odpad. Tento rok budeme tejto problematike venovať väčšiu, veľkú pozornosť.

Harmonogram triedeného zberu 1. polrok 2020

Január: 10.01.2020 plasty kov VKM vrecia, 13.01.2020 papier vrecia, 28.01.2020 Sklo
Február: 07.02.2020 plasty kov VKM vrecia
Marec: 09.03.2020 plasty kov VKM vrecia
Apríl: 03.04.2020 plasty kov VKM vrecia, 06.04.2020 Sklo, 14.04.2020 papier vrecia
Máj: 06.05.2020 plasty kov VKM vrecia
Jún: 04.06.2020 plasty kov VKM vrecia