Harmonogram separovaného zberu na 2. polrok 2020

 JÚL                          06.07.2020 – papier /vrecia/    08.07.2020 plasty, kovy, tetrapaky /vrecia/

AUGUST                 07.08.2020 – plasty, kovy tetrapaky /vrecia/

SEPTEMBER        09.09.2020 – plasty, kovy, tetrapaky /vrecia/

OKTÓBER             05.10.2020 – papier /vrecia/   06.10.2020 plasty kovy, tetrapaky

NOVEMBER         06.11.2020 – plasty, kovy, tetrapaky /vrecia/

DECEMBER          07.12.2020 – plasty, kovy, tetrapaky /vrecia/

Vývoz kontajnerov na sklo sa uskutoční: 14.07., 02.10., 01.12.2020

Plasty, kovy, a viacvrstvové obaly/tetrapaky/ vhadzujte spoločne do žltých vriec. Zlomená plastová stolička, vedro, kvetináč musia byť rozlámané a vhodené vo vreci.

Papier separujte do vriec.