V sobotu 29. 02. 2020 sa uskutočnia v SR voľby do Národnej Rady SR. V našej obci bude volebná miestnosť otvorená od 7:00 hod. do 22:00 hod. v budove Kultúrneho domu. Je potrebné si priniesť platný občiansky preukaz!
 
Ako voliť? Volič sa po príchode musí preukázať platným občianskym preukazom. V prípade, že tak neurobí, nebude mu umožnené zúčastniť sa volieb.
Následne od členov okrskovej volebnej komisie dostane sadu hlasovacích lístkov a prázdnu obálku.
 
Po tom sa volič odoberie do priestoru vyhradeného na hlasovanie a môže si vybrať len jednu stranu, ktorej hlasovací lístok vloží do prázdnej obálky. V prípade, že by volič do obálky vložil lístky dvoch či viacerých strán, hlas sa stáva neplatným.
 
Na vybranom volebnom lístku môže volič zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov na poslancov (tzv. preferenčné hlasy). Krúžkuje sa vždy poradové číslo, uvedené pred menom kandidáta. Volič môže zakrúžkovať aj menej ako štyroch kandidátov či dokonca žiadneho. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.
 
Kto má záujem o hlasovanie do prenosnej urny, môže sa prihlásiť na Obecnom úrade v Červenom Hrádku počas úradných hodín, alebo v sobotu počas volieb okrskovej volebnej komisii.