Dobrý deň,

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“. Naša MAS – OZ pre rozvoj mikroregiónu “Požitavie – Širočina” by sa do tejto súťaže tiež rada zapojila. Preto Vás  prosíme, ak viete o niekom vo Vašej obci, kto rád fotografuje, sprostredkujte mu túto informáciu. 

Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

Keďže súťaž je určená miestnym akčným skupinám, fotografie je potrebné zasielať našej kancelárii OZ pre rozvoj mikroregiónu “Požitavie – Širočina” a to najneskôr do 29. 5. 2020. Pracovníci kancelárie vyberú spomedzi zaslaných fotografií tú “naj” v každej kategórii a táto fotografia bude následne prihlásená do súťaže za našu MAS – miestna akčná skupina. Fotografie treba zasielať na mailovú adresu: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk alebo panikova.mas@gmail.com .  Zaslaním fotografie dáva jej autor zároveň súhlas k použitiu a zverejneniu fotografie na propagáciu súťaže a propagáciu PRV SR 2014 -2020.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac od zverejnenia (jún – júl  2020).

Využime príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti…

Ďakujem

S pozdravom / Best regards
 
Jana Pániková
administratívna pracovníčka MAS Požitavie – Širočina /administrative assistant LAG Požitavie – Širočina/