Vážení občania v obci boli rozmiestnené kontajnery na SKLO. Prosíme Vás, vhadzujte sem len komodity, ktoré sem patria : sklenené fľaše od nápojov, sklenené obaly, poháre črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne. Za porozumenie Vám ďakujeme!