Ľudia, všetkým vám prajem milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, radosť zo zmŕtvychvstalého Ježiša, radosť z nádeje, ktorú nám priniesol, radosť z veľkého tajomného viditeľného pôsobenia. Je to zároveň čas na radosť so svojimi blízkymi, rodinami, priateľmi a známymi.

Svoje zvyky a tradície majú aj veľkonočné sviatky. Niektoré vyplývajú z cirkevných ustanovení, iné – ľudové tradície – sú charakteristické pre Slovensko.

Každý sa na to teší, či malý, či veľký, všetci sú vtedy ako malé deti. Bude čas aj karty zahrať, aj sa mimo internetu porozprávať, aj sa zasmiať a aj duchovne sa zamyslieť a postáť. Aj sa hladu prejeme a potom si aj zajeme. Najskôr len na vode a potom trošku vínka v pohode.

Taký krásny čas, teším sa naň zas.

Všetkým vám, či ste v rodinách, či žijete sami, či ste vdovci, či slobodné matky, či ste v zasvätenej službe, alebo ste ešte len v túžbe, želám vám, aby tento sviatočný čas sa pre vás nevliekol, alebo aby si športové oblečenie neobliekol.

Nech ten čas, ktorý prežijete pre druhých a aj pre seba, nech je časom krásnym, zmyselným, nech je spomienkou, nech je pre vás inšpiráciou, nech máte celý ten čas úsmev na tvári a nech vám ku koncu sviatkov aj dobre trávi.

Krásne a požehnané sviatky.

S úctou Miroslav Kráľ,

starosta obce Červený Hrádok