Srdečne Vás pozývame na pripravované podujatia:

21.12.2019 – Vianočné posedenie v KD o 15:30 hod.

25.12.2019 – Jasličková pobožnosť v kostole sv. Juraja o 14:00 hod.

26.12.2019 – Štefanský nohejbalový turnaj o pohár starostu obce o 9:00 hod. v telocvični ZŠ

26.12.2019 – Dobrá novina – koledníci od 13:00 hod.

27.12.2019 – Vianočný koncert Požitavie – Širočina o 15:00 hod. v kostole Všetkých svätých v Tajnej

01.01.2020 – Slávnostné privítanie Nového roku 2020, ohňostroj o 17:00 hod. pred Obecným úradom Č.H.

06.01.2020 – Trojkráľový punč – svätá omša o 9:30 hod.