Slovenská pošta a.s. žiada majiteľov plynomerov, aby si ich sprístupnili a vyčistili, nakoľko od 05.07.2019 bude zamestnanec slovenskej pošty vykonávať odpočet stavu plynomerov.