Vážení občania, vývoz separovaného zberu sa v našej obci uskutoční nasledovne:   

                                 Apríl 2019

     8.4. 2019 – plasty, kovy, tetrapaky /vrecia/

     15.4. 2019 – papier /vrecia/

    18.4. 2019 – sklo / kontajnery/

                                Máj 2019

     6.5. 2019 – plasty, kovy , tetrapaky /vrecia/

                                Jún 2019

     12.6.2019 – plasty , kovy, tetrapaky /vrecia /