V sobotu 23.02.2019 sme sa spoločne stretli v kultúrnom dome na fašiangovom popoludní.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým ktorí pomohli pri príprave tejto milej akcie. Šikovným gazdinkám za chutné šišky, fánky, pagáčiky…
Deťom za skvelú atmosféru. Mamičkám za trpezlivosť pri príprave masiek pre najmenších.
Ľudovému súboru KOLOVRÁTOK za krásne vystúpenie, skvelému DJ-ovi, ktorý nás zabával až do rána bieleho.
Šéfkuchárom za výborné zabíjačkové špeciality.
Okrem ochutnávky, či nákupu mäsových
pochúťok bola možnosť prehodiť nejaké to slovko či dve so susedom, či susedou pri poháriku vínka.
Tým ktorí prišli ďakujeme, a tí čo nemohli – vidíme sa o rok na fašiangoch 2020 a na ďalších milých akciách, ktoré už teraz pre Vás pripravujeme.