Kniha prijatých faktúr 2014

Dátum: 1.1.2014-31.12.2014

Kniha prijatých faktúr 2013

Dátum: 1.1.2013-31.5.2013

Kniha prijatých faktúr 2012

Dátum: 1.1.2012-31.12.2012

Kniha prijatých faktúr 2011

Dátum: 1.1.2011-31.12.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

Dátum: 2011

Zmluva o dielo č. 01-03-2011-ch

Dátum: 1.3.2011

Zmluva o najme nebytových priestorov č. 3

Dátum: 2011

Zmluva o najme nebytových priestorov č. 1

Dátum: 2011