Vážení obyvatelia!

Cyklo Klub Dynamax Nitra v spolupráci s mestami Vráble, Nitra a obcou Tajná organizujú v dňoch 15.-16.6.2019 medzinárodné etapové cyklistické preteky mládeže – Regiónom Nitrianskeho kraja.

 Program pretekov  15. – 16.6.2019 – 3 etapy.

  1. etapa – Nitra, 15.6.2019, štart o 10:00 hod.  Preteky s hromadným štartom.
  2. etapa – Tajná, 15.6.2019, štart o 15:00 hod. Časovka jednotlivcov.
  3. etapa – Vráble, 16.6.2019, štart o  9:30 hod.  Kritérium – okruhy mestom.

Doplňujúci program: 9:00 hod. preteky pre verejnosť – preteky pre deti  (6-14 roční).

 Dňa 15.6.2019  (sobota) sa uskutoční 2. etapa pretekov – časovka jednotlivcov v obci  Tajná   so štartom o 15 hodine pred obecným úradom.

 Trať pretekov:

Štart: Tajnásmer H. Ohajkrižovatka  H. Ohaj, Nevidzanyobrátka pred obcou Nevidzanyspäťcieľ: Tajná.

Pretekári štartujú v minútových intervaloch. Po ceste pôjde pretekár sám, použije právu časť vozovky.

Riešenie dopravy:

Preteky sa uskutočňujú za odklonenej cestnej premávky. Sledované je tým zabezpečenie bezpečnosti mladých cyklistov na trase 2. etapy pretekov.

Termín uzávierky: 15.6.2019, v dobe: 14:30 – 20:00 hod. Do tejto doby je zahrnuté osadenie a odobratie dočasného dopravného značenia.

 Krátkodobá uzávierka je v:

 –  časť cesty, medzi obcami Tajná – Horný Ohaj (križovatka Tajná, Oháj, Nevidzany)

 – časť cesty, medzi obcami Nevidzany (koniec obce) – Horný Ohaj (križovatka Tajná, Oháj, Nevidzany)

 Obchádzková trasa vedie cez: Malé Vozokany-Tesárske Mlyňany- Slepčany- Vráble.

 Autobusový spoj v smere Tajná- Nevidzany, Nevidzany- Tajná bude môcť v uvedenej dobe uzávierky cesty prejsť za asistencie organizátora pretekov.

 Organizácia pretekov bude zaistená poučenými vlastnými organizátormi. Na dotknutých komunikáciách bude použité dočasne dopravné značenie.

Organizátori Vás prosia o ohľaduplnosť a zhovievavosť pri týchto pretekoch mládeže,  podľa možnosti o obmedzenie používania daných komunikácii v čase pretekov. Prispejete tak k hladkému a bezpečnému priebehu pretekov a podporíte tak mladé nádeje cyklistického športu.

Zároveň organizátori si dovoľujú pozvať  na tieto cyklistické preteky mládeže.

Ďakujú vopred za Vašu ochotu.

Organizačný výbor pretekov