Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pozýva všetky deti na

                                      DETSKÝ KARNEVAL.

     Stretneme sa v sobotu   10.2.2018 o 15:30 hod. v KD.      Tešíme sa na Vás!!!