Druhá májová nedeľa patrí našim drahým mamičkám, babičkám. Pri tejto príležitosti sme sa stretli 13.05.2018 v kultúrnom dome a spoločne sme oslávili tento krásny sviatok. Deti zo Základnej školy s materskou školou pod vedením pani učiteliek si pripravili krásny program. Ďakujeme.

Všetky mamičky, babičky, žienky boli obdarované krásnym kvietkom.