Aby boli všetci jedno” /Jn 17,11/ je motto Farského festivalu – stretnutia veriacich farnosti Nevidzany, ktorého hlavnou myšlienkou je stretávanie sa a spoznávanie cez Božie slovo.

Dňa 21.júla 2018 sa Farfest uskutočnil v našej obci, na túto milú akciu prijali pozvanie i naši rodáci a priatelia obce.

Program sa začal sv. omšou,ktorú celebroval dôstojný p.farár ICLic. Miroslav Cimerák spolu dôstojným p. farárom Mgr. Miroslavom Hoždorom. Po sv.omši sme sa spoločne pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Po krásnom duchovnom programe všetkých prítomných privítal starosta obce Ing. Bohumír Šabík. V príhovore pokračoval  náš rodák Mgr.Marián Kéry, poslanec NR SR, podpredseda NSK.K slovu sa dostali i naši milí rodáci prof. PhDr.Vincent Šabík CSc, Ing. Zoltán Černák.

V kultúrnom  programe vystúpili naši najmenší škôlkari i prvopríjímajúce deti z farnosti, spevácky zbor z Č.Hrádku a spevácky zbor z Nevidzian- Nevädza. Svojím vystúpením a krásnymi piesňami nám večer spríjemnila speváčka JANAIS. 

Šikovní kuchári pripravili chutný guláš i kapustnicu.Podávalo sa sladké i slané občerstvenie, chutné vínko. Gazdinky sa mohli zapojiť do súťaže o najchutnejší pagáč.Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, kolotoče, či osvieženie pri vodnom futbale.

V rámci popoludnia si návštevníci mohli pozrieť výstavu ručných prác i starých fotografií.

Bohatá tombola čakala na svojich nových majiteľov.Počasie nám však neprialo a zastihla nás búrka. Skupina VV BAND ,v ktorej hrá i náš rodák Juraj Šabík, a na ktorej vystúpenie sme sa všetci tak tešili pre nepriazeň počasia nemohla vystúpiť.

Chceli by sme sa i touto cestou poďakovať našim občanom, sponzorom,obecnému zastupiteľstvu  a všetkým ktorý akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave i upratovaní po tejto krásnej akcii .

 Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu “Stretnutia rodákov a priateľov obce”.

Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no images were found