Naša škola v školskom roku 2016/2017 v 40 súťažiach dosiahla 62 x umiestnenie na stupni víťazov, 37 športových trofejí, 60 medailí a 64 diplomov.

Všetky tieto úspechy od majstrovstiev okresu, kraja a Slovenska nám vyniesli 1.miesto v NR kraji v športových súťažiach. Umiestnili sme sa lepšie ako mnohé iné  školy s vysokým počtom žiakov (porazili aj Športové gymnázium v Nitre), keďže našu školu navštevuje len 126 žiakov a žiačok. Asi najlepšie obstáli orientační bežci (bronz z M SR) a orientačné bežkyne (4.miesto na M SR).               Ďakujeme! PaedDr. Peter Havetta