Dajže Vám Bože hojnosť milostí,málo starostí,veľa radosti,chleba hojnosti.Prajem i sladké koláče,ohybné korbáče,šunku údenú,ženám vodu studenú,chlapom veľa vínka a deťom nech vo vrecku pár mincí cinká.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám praje starosta obce,obecné zastupiteľstvo a kolektív obecného úradu.