Oznamujeme Vám, že v piatok   8.  decembra  2017 o 12:00 hod. bude vykonaná  hlasitá skúška systému Varovania .