Šport na škole

Žiaci  školy sú veľkými fanúšikmi športu a vo  svojom  voľnom čase radi športujú. Najpopulárnejším športom na škole je floorbal (každoročne sa na škole koná vianočný medzitriedny turnaj miešaných družstiev), ale obľúbená je aj gymnastika a beh. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží školských, ale aj regionálnych.

V  školskom roku 2015/2016 dosiahli žiaci školy v 38 súťažiach 57-krát umiestnenie na stupni víťazov, získali sme 32 športových trofejí, 62 medailí a 68 diplomov. Všetky tieto úspechy od majstrovstiev okresu, kraja a Slovenska  vyniesli 3.miesto v Nitrianskom kraji v športových súťažiach. Umiestnili sme sa lepšie ako mnohé iné  školy s vysokým počtom žiakov.

Zapojili sa aj do celoslovenskej súťaže Škola roka. Obhájili vlaňajšie prvenstvo a po druhýkrát zvíťazili v kategórii základných škôl do 300 žiakov. Je to obrovský úspech školy s tak malým počtom žiakov. Môžeme povedať, že každý čo len trochu môže, športuje a reprezentuje školu. Sú za tým hodiny tréningov, obetavého vedenia trénera PaedDr. Havettu i podpora vedenia školy a všetkých pedagógov.