Z papiera má celé telo,

naháňa sa s vetrom smelo.

Od radosti chvostom máva,

na stromy si pozor dáva.

Pre žiakov 1. – 4. ročníka bol 5. október pekným dňom. Učili sa len dve vyučovacie hodiny. Po veľkej prestávke sa zhromaždili pred budovou školy s pestrofarebnými šarkanmi v rukách. Po presune na dedinské ihrisko sa šarkany ukázali v plnej kráse. Lietali nízko aj vysoko, dlho aj krátko. Naši chlapci  – futbalisti si stihli na multifunkčnom ihrisku zahrať futbal, dievčatká zaujali prírodniny – ulity slimákov, šípky, kvietky. Po trojhodinovom pobyte na čerstvom vzduchu sa všetci tešili na obed.                            Mgr. Kramárová, Mgr. Víglaská

https://zssmschradok.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=367#gallery/367