Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom v Červenom Hrádku Vás srdečne pozýva

dňa 1. januára 2018 o 16,30 hod. na slávnostné privítanie Nového roku 2018.

Stretneme sa pred kultúrnym domom.