Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 24.2017 sa v našom kostole sv.Juraja uskutočnila slávnostná svätá omša „Poďakovanie za úrodu.“

Ďakujeme všetkým občanom,ktorí prispeli plodmi i dielami a pomohli pri príprave tejto krásnej slávnosti.