Oznam pre žiadateľov o hlasovanie do prenosnej urny

 

 

 

 

Oznamujeme občanom, ktorí žiadajú vo voľbách  do VÚC konaných dňa 4.11.2017 hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny, aby túto skutočnosť nahlásili v čase úradných hodín na Obecnom úrade.