Obecný úrad Červený Hrádok,oznamuje občanom i širokej verejnosti o možnosti odkúpenia zeminy z futbalového štadiónu. Podmienky predaja sú zabezpečenie  si bagru i odvoz zeminy na vlastné náklady.

Cena za 1 m3 zeminy je 7 euro. Bližšie informácie získate na Obecnom úrade počas úradných hodín alebo na tel. čísle : 0905 501 458