Vedúca knižnice oznamuje všetkým čitateľom,že knižnica je otvorená každý pondelok  od 15,45 hod.- do 16,45 v budove Zš s Mš Červený Hrádok na druhom poschodí.

Poplatok za knižnicu je : dospelí – 1€  deti – 0,50€.

Do knižnice boli zakúpené nové zaujímavé publikácie.

Tešíme sa na Vás!