Pripomíname občanom,že harmonogram separovaného zberu sa uskutoční nasledovne:  APRÍL   11.4.-plasty     7.4.-sklo a papier

                       MÁJ   9.5.- plasty         9.5.-sklo a papier

                       JÚN   6.6.-plasty          9.6.-sklo a papier a dňa 6.6.2017 sa uskutočný a zber kovového odpadu.

Zber starých batérií   –  zberný koš na obecom úrade.

Oblečenie – môžte vkladať do zberného kontajneru pri Kultúrnom dome.