Oznamujeme Vám, že v piatok   9.  júna  2017 o 12:00 hod. bude vykonaná  hlasitá skúška systému Varovania obyvateľstva. Ďakujeme.