Obecný úrad oznamuje občanom,že vývoz biologického odpadu môžu uskutočnovať vždy:

v UTOROK v čase od 16:00 do 17:00

v SOBOTU v čase od 16:00 do 17:00

Kontakt: p.Kúrňava 0940 205 525

Biologický odpad nesmie obsahovať plasty,stavebný materiál,sutinu,kamene,pneumatiky, komunálny odpad!!!

Za porozumenie Vám ďakujem.